Hieronder vind je een lijst met begrippen die door imkers en bijenhouders worden gebruikt. Klik op een begrip om de definitie en uitleg te lezen.

Artikelen in Imkertermen

Afstandsblikje
Een afstandblikje is een hulpmiddel om de juiste, natuurlijke afstand (36-38 mm...
Bijenjaar
Een imker spreekt over een bijenjaar omdat de activiteiten van een bijenvolk...
Bijenkorf
Een bijenkorf is een door mensen gemaakte bijenwoning. De meeste bijenkorven...
Bijenkap
Een bijenkap is een meestal van linnen gemaakte kap ter bescherming van het...
Bijenbrood
Bijenbrood is het stuifmeel (pollen) dat door de bijen is opgeslagen in de raat,...
Bijenruimte
De bijenruimte  of  bijenafstand  is de ruimte in het nest die bijen niet...
Bijendans
Bijen kunnen door het uitvoeren van de bijendans op de raat hun nestgenoten...
Afgekoeld broed
Afgekoeld broed ontstaat vooral in het voorjaar, wanneer de natuurlijke sterfte...
Afstandslijst
Een afstandslijst (Ook wel bekend als afstandsreep) is een metalen strip die in...
Aanvliegen
Als een bijenvolk verplaatst word binnen het vliegbereik van de oude...
Afstoten van de raten
Bijen kunnen van de raten verwijderd worden door afstoten van de raten of af te...
Afstandsreep
Een afstandsreep  (ook wel bekend als afstandslijst) is een metalen strook met...
Bijengewicht
Het lichaamsgewicht van de individuele werkbij varieert tussen 70 en 150 mg. In...
Afzwavelen
Bij de korfimkerij werden vroeger na de heidendracht overtollige bijenvolken...
Redcel
Een Redcel  is een tot koninginnencel (moerdop) omgevormde werkstercel....
Aanzeggen
Aanzeggen was in Nederland  algemeen bekend. Het imkersgezin leefde vroeger zo...
Afsalpeteren
Afsalpeteren werd in de tijd van de korfimkerij gedaan om een bijenvolk uit een...
Tuten en kwaken
Tuten en kwaken hoor je als de eerste jonge koningin uit haar cel is gekropen....
Omlarven
Omlarven  of overlarven is het overbrengen van zeer jonge larven uit een...
Moerloos
Een moerloos volk is een bijenvolk waarvan de koningin verloren is gegaan. Hoe...
Afvliegen
Vliegbijen oriënteren zich op een bepaalde standplaats. Als je een bijenvolk...
Moerproef
De moerproef is een eenvoudige methode om te bepalen of er een koningin in het...
Aalster methode
De Aalster methode  is  de eerste systematische bedrijfsmethode voor de...
Zwermkoorts
Een bijenvolk heeft zwermkoorts als het zwermcellen bouwt en zich voorbereidt om...
Merken van de koningin
Om koninginnen op met bijen bezette raten gemakkelijker te kunnen vinden, worden...
Hagelschot
Hagelshot of hagelschotbroed zijn gaten in het normale gesloten broed....
Zwerm
Een zwerm is een afsplitsing van een deel van het moedervolk waarbij een nieuw...
Muizenrooster
Een muizenrooster is een geperforeerde metalen strip om het binnendringen van...
Wasmul
Wasmul zijn deeltjes die op de bodemplank of varroalade terecht zijn gekomen....
Braamraat
Braamraat is raat die buiten de raampjes wordt gebouwd. Braamraat ontstaat op...
Voorbouw
Voorbouw  of starterstrip is een strookje kunstraat van ongeveer 1 cm breed,...
Bouwraam
Een bouwraam is een leeg raampje met daarin een strookje kunstraat (voorbouw)....
Imker
Een imker  of bijenhouder is iemand die zich bezighoudt met bijen houden,...
Kunstraat
Kunstraat of waswafels zijn gegoten of gewalste platen van bijenwas waarin...
Moerrooster
Een moerrooster of koninginnenrooster is een rooster met 4,2 mm wijde openingen...
Speeldopjes
Speeldopjes  zijn beginnende zwermcellen die lijken op eikeldopjes. Ze kunnen...
Moerdop
Een moerdop of koninginnencel is een cel waarin bijen een koningin kweken....
Kwade moer
Van een bijenvolk dat, in tegenstelling tot de overige volken op de stand, erg...
Koninginnenteelt
Koninginnenteelt is doelbewuste kweken van lichamelijk volwaardige koninginnen...
Kunstzwerm
Een kunstzwerm is een kunstmatig splitsing van een bijenvolk in een gedeelte met...
Drachtplanten
Drachtplanten zijn planten waarop bijen stuifmeel of nectar of beide verzamelen....
Bijenuitlaat
Een bijenuitlaat is een apparaatje dat in de dekplank geplaatst wordt om de...
Bijenstraat
Een bijenstraat is de ruimte die bijen tussen de raten vrij laten om zich te...
Bijenstand
Een bijenstand is een groep bijenvolken in de open lucht, onder een afdak of in...
Bijenschans
Een bijenschans was een carrévormige aarden wal, rond bijenkorven, met een de...
Wat is een bijenkroeg?
Een bijenkroeg is een waterreservoir (waterbassin) voor bijen, bedekt met een...
Propolis
...
5 Artikelen