Hagelschot

Hagelshot of hagelschotbroed zijn gaten in het normale gesloten broed. Hagelschotbroed kan je het beste zien in raten met gesloten broed. Ziek broed vertoont vaak hagelschotbroed, maar hagelschot kan ook andere oorzaken hebben.

Door de bijen opgeruimd ziekbroed door ernstige varroabesmetting, Amerikaans vuilbroed, Europees vuilbroed of kalkbroed worden door werkbijen opgeruimd waardoor gaten in het gesloten broed ontstaan.

[caption id="attachment_207394" align="alignnone" width="500"]broedraam met hagelschot Broedraam met hagelschot.[/caption]

Hagelschot kan ook komen door inteelt, er ontstaan dan diploïde darren. Deze diploïde darren worden door de werkbijen in een vroeg larvenstadium herkend en opgegeten. Ook daardoor ontstaan gaten in het normale gesloten broed.

Bij voedselgebrek word het broed geruimd.

Bij vervalst of vervuild kunstraat. Verontreinigingen (residuen van bestrijdingsmiddelen, parafine, stearine, enz.) in bijenwas vormen een mogelijke risico voor de bijengezondheid en in het bijzonder het bijenbroed.

 

 
Reactie plaatsen