Moerdop

Moerdop

Een moerdop of koninginnencel is een cel waarin bijen een koningin kweken. Een moerdop is het grootste type cel die bijen bouwen en verschilt van de andere celtypen (werkstercel en darrencel). Een moerdop hangt verticaal in het nest, de andere typen cellen staan horizontaal. De conisch toelopende vorm van een moerdop is zeer kenmerkend. Bijen kweken moeren in zwermcellen, redcellen en stille moerwisselingcellen.

Zwermcellen

Zwermcellen worden gebouwd wanneer een kolonie wil zwermen. Zwermcellen worden meestal aan de rand van het broednest gebouwd, maar soms worden ze ook in het broednest op gebouwd.

Redcellen

Redcellen worden gebouwd wanneer de koningin verloren is gegaan. Redcellen worden gemaakt door een werkstercel met een jonge larve in het broednest uit te bouwen en te vergroten. De zeshoekige werkstercel wordt eerst rond gemaakt, ten koste van de aanliggende cellen. De rand van de horizontale ronde cel wordt naar beneden uitgebouwd.

Stille moerwisselingcellen

Stille moerwisselingcellen worden gebouwd als een kolonie een oude of ondeugdelijke moer wil vervangen. Meestal bouwen ze maar een of enkele moerdoppen. Deze cellen ontstaan meestal midden op de raat.
Reactie plaatsen