Page content

Gebruiksaanwijzing Thymovar met praktische video

Gebruiksaanwijzing Thymovar met praktische video

Thymovar is een geregistreerd diergeneesmiddel tegen varroamijten. Een effectieve behandeling van varroase op de honingbij door de varroamijt. Thymovar is een veilig product ontwikkeld door BioVet uit Zwitserland, toegelaten in Nederland en geschikt voor toepassing in de biologische landbouw. De behandeling is eenvoudig en de werking is zeer effectief.

Werkzame stof Thymol

Thymovar is gemaakt van cellulose plaatjes met thymol van levensmiddelenkwaliteit. Een plaatje bevat 15 gram thymol. Thymol komt van nature voor in tijmolie en is een natuurlijk bestanddeel van bijvoorbeeld lindehoning. Bij kamertemperatuur verdampt thymol. Bij het verdampen van thymol wordt een dampconcentratie opgebouwd in de bijenkast. Deze dampen zijn zeer giftig voor varroamijten, maar de concentratie is niet zo hoog dat bijen worden beschadigd. Voor een optimale bestrijding moet de juiste concentratie van thymol gedurende zes tot acht weken gehandhaafd blijven.

Optimale behandel temperatuur

De beste werking wordt bereikt als tijdens de behandeling de maximum dagtemperatuur tussen de 20 °C en 25 °C is. De werkzaamheid neemt af als de gemiddelde temperatuur beneden 15 °C komt. Behandelen boven de 30 °C leidt tot stress en sterfte van volwassen bijen en broed.

Tijdstip van behandeling

De beste tijdstip voor een Thymovar behandeling is direct na de laatste honingoogst aan het eind van de zomer (juli-augustus) bij de aanbevolen temperaturen. Behandel alle bijenvolken op de bijenstand op hetzelfde moment om herbesmetting te voorkomen.

Dosering Thymovar

Kasttype Aantal Thymovar plaatjes
1e behandeling 2e behandeling
Spaarkast met 1 broedkamer 1 1
Spaarkast met 2 broedkamers 2 2
Dadantkast 1 ½* 1 ½*

* Thymovar plaatjes kunnen met een schaar in tweeën geknipt worden.

thymovar-bijenkast-twee-broedkamers

Dosering Thymovar bijenkast met 2 broedkamers

 

thymovar-bijenkast-een-broedkamer

Dosering Thymovar bijenkast met 1 broedkamer

Voorbereiding

Voordat je het bijenvolk met Thymovar gaat behandelen:

  • Verwijder alle honingkamers.
  • Sluit de gaasbodem met een lade.
  • Verklein de vliegopening.

1e behandeling

Start de 1e behandeling door het aanbevolen aantal plaatjes bovenop de ramen van de bovenste broedkamer te leggen. Te lage dosering leidt niet tot mijtenval! De plaatjes moeten dichtbij het broednest, maar niet direct boven het broed gelegd te worden. De aanbevolen afstand tot het broed is meer dan 4 cm. Er moet een ruimte van minimaal 5 mm tussen de dekplank en de plaatjes blijven. Veiligheidstip: draag bij het toedienen van Thymovar ondoorlaatbare handschoenen.

2e behandeling na 3-4 weken

Verwijder na 3-4 weken de 1e serie Thymovar plaatjes. Begin de tweede behandeling direct met een nieuwe set plaatjes. Verwijder deze plaatjes wanneer ze uitgewerkt zijn aan het einde van de 2e behandeling van 3-4 weken om onnodige belasting van de bijen te voorkomen.
De thymovar plaatjes kunnen door bijen worden weg geknaagd of gepropoliseerd, maar Thymovar verliest niet zijn effectiviteit tegen varroamijten. Ik raad je aan om een gedeelte van de wintervoeding vóór de 1e thymovar behandeling te geven. Als het voeren gelijktijdig met de Thymovar behandeling plaatsvindt kan de opname van voedsel verminderen.

Geïntegreerde varroabestrijding

Omdat de effectiviteit tussen bijenvolken kan variëren door niet beheersbare omgevingsfactoren zoals temperatuur en herbesmetting is het noodzakelijk dat elke vorm van varroabehandeling onderdeel is van een geïntegreerd varroabestrijdings programma, waarbij je de mijtenval regelmatig controleert.
Direct na de 2e behandeling tel je gedurende 2 weken de mijten die op de varroalade liggen (mijtenval). Behandel bijenvolken die een gemiddelde mijtenval van meer dan 1 mijt per dag hebben in de broedloze periode (november-december) met oxaalzuur. Een combinatie van Thymovar aan het eind van de zomer en Oxuvar (oxaalzuur)  in de broedloze periode in de winter is bewezen effectief tegen varroa.

Bijwerkingen

  • Bijen kunnen het opgeslagen voer dat direct onder de plaatjes ligt weghalen.
  • Broed dat te dicht onder de plaatjes (minder dan 4 cm) ligt kan ook weggehaald worden.

Waarschuwingen en Veiligheid

  • Niet gebruiken bij dagtemperaturen boven de 30 °C. Onrust en sterfte van bijenbroed en volwassen bijen tijdens de behandeling kan optreden bij temperaturen boven de 30 °C.
  • Het gebruik van een hogere doses dan de aanbevolen dosis kan leiden tot een flink aantal dode bijen en broed. Verwijder het teveel aan plaatjes!
  • Niet toepassen gedurende of vlak voor de honingoogst. Slinger geen broedramen van bijenvolken die in het voorgaande jaar zijn behandeld.
  • Na opening van de verpakking, de plaatjes direct gebruiken. De plaatjes kan je na opening van de verpakking niet meer bewaren.
  • Vermijdt direct huid- en oogcontact door mogelijke irritatie van de huid en ogen. In het geval van huidcontact was je de betrokken lichaamsdelen met water en zeep. In het geval van oogcontact spoel je ogen overvloedig met schoon stromend water en win medisch advies in.

Thymovar kopen

Klik hier om Thymovar te bestellen

Comment Section

8 reacties op “Gebruiksaanwijzing Thymovar met praktische video


Door Ria op 18 juni 2020

Kan je tijdens de thymovar behandeling al wel met inwinteren beginnen


Door Roos op 11 mei 2020

Vraag, ik heb een warre kast met 2 volle broedbakken en 1 net erbij geplaatst. Ik heb er 1,5 plaatje thymovar opgelegd. Volgens mij is dat voldoende klopt dat?
Alleen nu vliegen mijn bijen niet. Is dat een normale reactie hierop?


Door Sami op 28 augustus 2018

Ik zou starten met het gebruik van thymovar. ( simplex 2 rompen). Maar mijn broed zit beneden ( opmerking is dag mijn Q op 2 kasten even gestopt is met leggen. Leg ik dan beter de strips in het midden van de kast?


Door Vincent RASCAR op 18 juli 2019

Het is in dit geval beter de rompen van plaats te wisselen, zodat je het broed bovenaan hebt en beneden vooral voeding en stuifmeel.


Door Margo op 17 augustus 2017

Hoi Jeroen, kan ik ook overstappen van methode? Ik heb al 1 ronde mierenzuur gegeven, zou nu een tweede moeten doen. Maar wil graag dit uitproberen. Moet ik dan ook 2 rondes van 3 weken doen, of zal 1 ronde dan volstaan? Het is overigens een nieuw volk met een frisse F1. Reden van overstappen van methode is dat ik ook graag propolis oogst, ik heb een oogstvel hiervoor. Tijdens de mierenzuur behandeling heb ik dat weggehaald en nog niet teruggelegd. In het najaar schijnt er meer propolis te zijn, maar dan ben ik bezig met de Thymovar, tenzij het geen invloed heeft op mijn kwaliteit van propolis. Ik wil de propolis wel zo schoon mogelijk houden.


Door Jeroen Vorstman op 20 augustus 2017

Hoi Margo,
Bedankt voor je reactie. Tof dat je propolis wil oogsten. Ik vind propolis het meest waardevolle wat bijen maken. De tinctuur die ik ervan maak zit standaard in onze huisapotheek ;-). Overstappen op Thymovar is trouwens geen probleem. Als de eerste behandeling met mierenzuur effectief was kan je volstaan met een ronde Thymovar. Maar als je propolis wil oogsten kan je dat beter doen voordat je met Thymovar aan de gang gaat. Anders zal er residu van thymol in de propolis komen.


Door Erik op 24 augustus 2016

Dag Jeroen,

Ik ben de bijsluiter van de Thymovar aan het lezen en zie het volgende :

10. WACHTTIJD
Honing: 0 dagen.
Niet toepassen gedurende of vlak voor de honingoogst. Slinger geen broedramen van behandelde volken in het volgende voorjaar.

Ik snap dit niet helemaal. Wat wordt met 0 dagen wachttijd bedoeld?
Je mag geen broedramen slingeren. Het is dan toch geen probleem voor de honingramen?

Bedankt, Erik


Door Jeroen Vorstman op 29 augustus 2016

Hallo Erik,

“Wachttijd” is de periode die moet verstrijken voordat honing geoogst kan worden. Omdat je Thymovar niet mag gebruiken tijdens of vlak voor een honingdracht, voorafgaand aan de Thymovar behandeling alle honingbakken moet verwijderen en je behandelde (broed)ramen niet mag slingeren is er geen wachttijd.
Omdat je voorafgaand aan de Thymovar behandeling alle honingbakken hebt verwijderd, behandel je alleen broedramen, als deze ramen in het volgende voorjaar honing bevatten mag je deze niet slingeren.

Plaats een reactie


*