Klik hieronder aan waarover je meer wilt weten

Ja, er zijn de larven geel-bruin gekleurd en ze zien er ‘gesmolten’ uit

Europees vuilbroed (EVB) tast voornamelijk open broed aan. Larven gaan vaak dood voordat de cellen verzegeld worden. Geïnfecteerde larven liggen in een vreemde houding in de cellen, bijvoorbeeld gedraaid tegen de celwand  aangeplakt. Lees verder >>

Ja, er zijn er bijen met de kop vooruit in de cel te vinden

Bij een verhongerd bijenvolk zie je bijen met de kop vooruit in de cel. 

Lees verder >>

Ja, er zijn ingedeukte celdeksels en je kan draden trekken van een dode larve

Amerikaans Vuilbroed (AVB) is pas goed te zien in het gesloten broed. De celdeksels zakken in. Onder de ingezakte celdeksels zit een bruine dode larve. De structuur van de larve is erg slijmerig. Met behulp van een lucifer is een draad te trekken van de dode larve. Lees verder >>

Ja, er is een onregelmatig broedpatroon (hagelschot)

Hagelschot kan verschillende oorzaken hebben: EVB, AVB, varroa, vervalst kunstraat, enz. 

Lees verder >>

Ja, er zijn er ingedroogde larven die als een schub in de cel liggen (bruine korsten tegen de celwand bij open cellen)

Door EVB gestorven larven zakken in elkaar alsof ze gesmolten zijn (zie eerste kopje). Daarna drogen ze in en vormen een bruine korst tegen de onderzijde van de celwand. Lees verder >>

bultbroed in bijenvolk met eierleggende werksters

Ja, ik zie bolverzegelde werkstercellen

Een bijenvolk met eierleggende werksters kan je onder andere herkennen aan bolverzegelde werkstercellen.Lees verder >>

Ja, er zijn er stukken broedraat zonder celdeksel, maar de poppen ontwikkelen zich ondanks dat op een normale wijze 

Volken met kaalbroed hebben kleine stukken broedraat waar zich geen celdeksel bevindt.

Ondanks dat ontwikkelen de poppen zich op normale wijze. Lees verder >>

 Ja, er zijn met vloeistof gevulde geelbruine zakjes in de cellen

Door zakbroed gedode larven zien er uit als met vloeistof gevulde zakjes.  Lees verder >>

Ja, er zijn harde witte of zwarte mummies in broedcellen en op de bodem

Kalkbroed is een veel voorkomende broedziekte. De larven zien er uit als harde kalkwitte tot zwarte propjes (mummies). Als er veel mummies in een raat zitten, maakt de raat bij schudden een ratelend geluid. De mummies zijn ook voor de kast en op de kastbodem te vinden. Lees verder >> 

Ja, er zijn er bijen met diarree en dode of verkrampte bijen in en voor de kast

Nosema veroorzaakt ontsteking van de darm en diaree. In geval van Nosema apis zijn er duidelijk zichtbaar uitwerpselen op de raat. Lees verder >>

Ja, er zijn bijen met misvormde vleugels

Deformed Wing Virus (DWV) infectie van bijen in het popstadium, leidt tot misvormde vleugels bij volwassen bijen. Lees verder >>