Deformed wing virus (DWV)

Deformed Wing Virus of DWV is een van de 23 bekende virussen die honingbijen aantasten. Hoewel het virus meestal de honingbij (Apis mellifera) infecteert, wordt het ook in andere bijensoorten gevonden, zoals de aardhommel (Bombus terrestris). Het virus is genoemd naar de meest zichtbare afwijkingen die het veroorzaakt bij bijen: misvormde vleugeltjes. De belangrijkste vector (overbrenger) bij de honingbij is de varroamijt.Honingbij met Deformed Wing Virus (foto: Bram Cornelissen)


De virussen zijn vaak latent aanwezig in bijenvolken en vormen onder normale omstandigheden geen problemen. Maar in stress-situaties kunnen virus-infecties gestimuleerd worden, met ernstige gevolgen voor bijen.  Sinds de introductie van Varroa destructor in 1983 zijn een aantal virussen een meer prominente rol gaan spelen in de gezondheid van bijenvolken. Met name Deformed Wing Virus (DWV).


Dit virus is door de introductie van Varroa destructor een serieuze bedreiging geworden voor honingbijen. Deformed wing virus is een structureel probleem voor de bijengezondheid. Varroamijten zorgen niet alleen voor een effectieve overdracht van DWV, het virus vermenigvuldigt zich ook nog eens in varroamijten.


Daarnaast zorgt het aanprikken van bijen door varroamijten voor een immuunrespons bij bijen. Dit activeert het vermenigvuldigen van virusdeeltjes in het bijenweefsel. DWV verzoorzaakt karateristieke fysieke symptomen zoals misvormde vleugels en een verkort achterlijf. Bijen met de symptomen van Deformed Wing Virus hebben een verkorte levensduur.


Reactie plaatsen