Bijenveger

Bijenveger

Een bijenveger is een veger voorzien van zacht (paarden)haar om bijen van raten te vegen zonder ze te beschadigen. Vroeger werd een bijenveger gebruikt om  bijen van de raten van een zwermrijp volk te vegen. De kunstzwerm die zo gemaakt werd, veger genoemd,  ontleende hieraan zijn naam.

Een veger hoort tot de standaarduitrusting van een imker, maar tegenwoordig worden de bijen meestal van de raten gestoten omdat het de bijen minder irriteert dan vegen.

Als raten veel nectar bevatten is het beter de bijen van de raten te vegen. Bij afstoten morst anders veel nectar op de bijen en raten.

Reactie plaatsen