Page content

Wat zijn solitaire bijen?

Wat zijn solitaire bijen?

Naast de groep van sociale bijen, zoals de honingbij, en de hommels kennen we nog een andere groep. Het zijn de wilde solitair levende bijen. Solitair staat voor “eenzaam” of op zichzelf”. Bij de solitair levende bijensoorten doet het vrouwtje alles alleen. Ze maakt zelf een nestje, ze verzamelt zelf nectar en legt daar telkens één eitje op. Uit zo’n ei wordt een larve geboren. Deze larve groeit snel door het eten van de aangelegde stuifmeelvoorraad. De larve verpopt als ze groot genoeg is. Uit deze pop komt een nieuwe bij. Dit proces duurt een jaar en dan begint alles van voor af aan. Veel solitaire bijen overwinteren in het popstadium

Soorten, zoals de zandbij, leven (zoals de naam al aangeeft) in de grond. De solitaire bijen die bovengronds leven, zoals metselbijen en behangersbijen, verblijven vaak in gaatjes, kieren en spleten in hout, planten en muren.

Ze houden er dus een geheel andere wijze erop na dan sociale bijensoorten als hommels en honingbijen, die een taakverdeling hebben. Net als de honingbij bestuiven de solitaire bijen heel wat planten en zijn dus erg nuttig.

    Comment Section

    0 reacties op “Wat zijn solitaire bijen?

    Plaats een reactie


    *