Bijen hun leven en rol in de natuur | Noah Wilson-Rich

Bijen hun leven en rol in de natuur | Noah Wilson-Rich

Op 30 mei 2016 is de vertaling Bijen hun leven en rol in de natuur (The bee a natural history) verschenen bij uitgeverij Kosmos. Daarin ontdek je de geheimen van het super fascinerende leven van bijen en hun cruciale rol in de natuur. Bijenambassadeur Aat Rietveld schreef een recensie. Zijn recensie van Bijen hun leven en rol in de natuur is ook gepubliceerd in het blad Bijenhouden van de NBV.

Recensie van Bijen hun leven en rol in de natuur

Het boek Bijen hun rol en leven in de natuur gaat over bijen. Eindelijk dus eens een boek waarin niet alleen de honingbij aan bod komt.

Natuurlijk zijn er al diverse boeken over bijen die gebruikt kunnen worden om bijen “op naam” te brengen.

Het thema bijen op leesbare wijze behandeld

Hier hebben we echter een boek dat op leesbare wijze veel aspecten van het thema “bijen” behandeld. De honingbij krijgt de meeste aandacht maar informatie over andere bijensoorten is integraal in het boek verwerkt. Daarnaast worden een aantal veel voorkomende “wilde” bijensoorten apart beschreven.

Voor veel imkers is dit boek dus van belang. Nog al te veel wordt, als het gaat om bevordering van de leefomgeving van bijen, alleen aan honingbijen gedacht. Daarmee verzwakken imkers in onderhandelingen met b.v. gemeenten en andere grondbezitters hun positie.
De NBV heeft het in haar statuten over het ontplooien en ondersteunen van activiteiten met het oog op het behoud en de uitbreiding van het natuurlijk leefmilieu en meer bepaald van de flora ten behoeve van de pollen- en nectar etende insecten, in het bijzonder de honingbij.

Dit boek draagt aanzienlijk bij aan de kennis van deze groep insecten.

Rijke bron van informatie 

Door de brede aanpak van de schrijver(s) is het boek ook een rijke bron van informatie voor niet-imkers, voor de steeds groter wordende groep mensen die geïnteresseerd zijn in “bijen” als bestuivende insecten en hun cruciale rol in de natuur, onze eigen leefomgeving.
Bijen hun leven en rol in de natuur kan een prachtig leerboek zijn voor de cursussen over “bijen” die in toenemende mate overal in het land worden gegeven.

In korte heldere hoofdstukken komen veel aspecten over “bijen” aan de orde. Evolutie van de bijen naast anatomie en biologie. Geschiedenis van het bijenhouden naast het noemen van enkele aan de bijenhouderij verbonden heiligen. Bedreigingen van de bijen als gevolg van de moderne landbouwmethoden en het gebrek aan voedsel, gezonde leefomgeving, krijgt aandacht naast suggesties over wat wij voor de bijen kunnen doen. De bijen in de mythologie en de rol van de bij in diverse volksgebruiken. Natuurlijk ontbreken de economische aspecten van de bestuiving door bijen niet.

Suggestie aan de uitgever

In hoofdstuk 6, “de bijengids”, staan 40 bijensoorten beschreven. Van de 29 wilde bijensoorten, inclusief de hommel, komen 13 niet in Nederland voor. Ook de 6 soorten angelloze bijen kennen wij niet hoewel de informatie over deze groep erg interessant is. Daarnaast is de informatie over de 5 beschreven Apis-soorten het lezen waard. Een suggestie aan de vertaler/bewerker/uitgever: Als de 13 beschreven niet Nederlandse wilde bijensoorten worden vervangen door soorten die wel bij ons voorkomen is het boek nog meer toegesneden op het Nederlandse publiek.

Bijen hun leven en rol in de natuur is een prachtig boek

Kortom, een prachtig uitgevoerd boek met een schat aan leesbare informatie voor imkers, maar vooral ook voor de toenemende groep mensen die belangstelling hebben voor “bijen” en graag iets voor hen willen doen. Een boek dat bijdraagt aan kennis over dit aspect van de biodiversiteit en hoe daar mee om te gaan. Ik ga het aanbevelen aan de deelnemers van mijn cursus “kijk op bijen”.

 

[caption id="attachment_204052" align="alignnone" width="179"]aat-rietveld-bijenambassadeur Aat Rietveld, Bijenambassadeur[/caption]

Titel: Bijen hun leven en rol in de natuur
Auteur: Noah Wilson-Rich
Vertaling: Jeroen Vorstman
Uitgever:Kosmos uitgevers
ISBN: 9 789021 562353

boek-bijen-hun-leven-en-rol-in-de-natuur

Het boek Bijen hun leven en rol in de natuur.

 

Bestel hier veilig en snel het boek Bijen hun leven en rol in de natuur.
Reactie plaatsen