Wilde bijen en hommels
Jeroen Vorstman
Wilde bijen en hommels
12/05/2016
1 min
11

De Nederlandse Bijen: alle Nederlandse bijen in één boek

12/05/2016
1 min
11

In De Nederlandse bijen staan alle 358 bijensoorten voor het eerst bij elkaar in één boek. Maar liefst 22 bijenspecialisten schreven mee aan dit boek!

De Nederlandse bijen in één boek

Alle kennis over alle Nederlandse bijen is nu samengevat in één fantastisch standaardwerk. Het boek beschrijft van alle 358 Nederlandse bijensoorten de verspreiding en leefwijze. Met uitgebreide soortbeschrijvingen, mooie foto’s, verspreidingskaartjes en vliegtijden is dit boek een must have voor elke natuurliefhebber.

Bijen staan bekend als ijverige insecten die honing maken. Maar er is slechts één bijensoort in Nederland die dat doet: de honingbij. Naast de honingbij komen nog 357 andere bijensoorten in Nederland voor. Maskerbijen, zijdebijen en slobkousbijen zijn zijn slechts enkele voorbeelden van de enorme verscheidenheid aan bijensoorten die in het boek De Nederlandse Bijen aan bod komen.

de-nederlandse-bijen

Alle Nederlandse bijen in één boek.

Graven, metselen en behangen

Bijen fascineren mij van kind af aan enorm. De bijzondere onderlinge relaties en communicatie, organisatie in sociale groepen, navigatie en hun nestarchitectuur. Elke bijensoort houdt er heel eigen gewoontes op na. De een graaft nesten in de grond, de ander nestelt in lege slakkenhuisjes. Er zijn sociale levende bijen en solitaire bijen. Zelfs op balkons midden in de stad maken metsel- en behangersbijen hun nesten.

Bestuivers

Van roodgatje, rosse metselbij, bosbesbij tot boomhommel: De 358 bijensoorten die in ons land leven, bezoeken heel veel verschillende bloemen. Naast wilde planten ook een groot aantal land- en tuinbouwgewassen. Van aardbeien en bosbessen tot fruitbomen en van aubergines tot tomaten. Bijen worden daarom ook bedrijfsmatig ingezet als bestuivers van gewassen. Bestuiving leidt tot grotere oogsten en betere vruchten.

Bijensterfte

Bijen staan onder druk; de afgelopen jaren zijn alarmerende berichten verschenen over sterfte onder honingbijen, maar ook met hommels gaat het slecht: 21 van de 29 Nederlandse hommelsoorten gaan achteruit. De Nederlandse Bijen geeft aanbevelingen voor bescherming en beheer.

Onmisbaar standaardwerk

De Nederlandse bijen is het 11e deel van de serie De Nederlandse fauna. Met de nieuwste editie heeft deze veelgeprezen serie een nieuwe naam  gekregen: Natuur van Nederland.

De Nederlandse bijen is een onmisbaar standaardwerk voor bijenliefhebbers!

Cadeautip: De Nederlandse bijen

Klik hier om het boek De Nederlandse bijen te kopen.

Reacties
Categorieën