Aziatische hoornaar melden
Bijengezondheid
Jeroen Vorstman
Bijengezondheid
01/17/2017
1 min
20

Aziatische hoornaar melden

01/17/2017
1 min
20

Vragen en antwoorden over de Aziatische hoornaar naar aanleiding van de eerste waarneming van deze invasieve exoot in Nederland.

Wanneer en waar is de Aziatische hoornaar voor het eerst in Nederland vastgesteld?

Op 17 september 2017 is door experts vastgesteld dat er een Aziatische hoornaar is aangetroffen in Dreischor (provincie Zeeland, gemeente Schouwen-Duiveland).

Het betreft één exemplaar, een werkster. Deze exoot staat op de Unielijst van EU-verordening 1143/2014. Voor exoten die op deze lijst staan gelden diverse verboden en verplichtingen, bijvoorbeeld om deze snel op te sporen en te bestrijden.

Waarom is de Aziatische hoornaar een probleem?

De Aziatische hoornaar is een invasieve exoot. De hoornaar eet honingbijen, andere vliesvleugeligen (alle bijen, mieren en hommels), maar ook vliegen, vlinders en rupsen. Als deze exoot zich vestigt, is populatieafname van wilde bijen, inclusief wellicht hommels te verwachten. Hoe groot dit effect is en of het een negatieve invloed kan hebben op de bevruchting van planten is nog onduidelijk.

Is de Aziatische hoornaar ook gevaarlijk voor mensen?

Voor de mens is een steek van de Aziatische hoornaar vergelijkbaar met die van een gewone wesp, pijnlijk maar niet levensbedreigend (tenzij iemand allergisch is). Steken op gevoelige plekken en veel steken tegelijk kunnen wel gevaarlijk zijn.

Wat gaat er nu gebeuren?

Stichting EIS (experts op het gebied van o.a. hoornaars) gaat in opdracht van de NVWA in de omgeving van de eerste waarneming kijken of er nog meer exemplaren aanwezig zijn. Waar nodig en mogelijk zal bestrijding worden uitgevoerd.

Wat kunnen imkers doen?

Op dit moment niet veel. Het Ministerie van EZ heeft opdracht gegeven aan de WUR om te onderzoeken wat imkers kunnen doen.

Wat kan jij doen?

Iedereen wordt opgeroepen alert te zijn en mogelijke waarnemingen te melden,

Waar kan ik een Aziatische hoornaar melden?

bijvoorbeeld op waarneming.nl of telmee.nl. Er is een herkenningskaart om de diverse soorten te kunnen onderscheiden.

Waar kan ik meer informatie vinden?

Op de website van de NVWA staat een factsheet met meer informatie: https://www.nvwa.nl/onderwerpen/invasieve-exoten/documenten/risicobeoordeling/uitheemse-dieren/archief/2016m/factsheet-aziatische-hoornaar

De Aziatische hoornaar is op termijn waarschijnlijk niet te elimineren. Hoe wordt daar mee omgegaan?

De Aziatische hoornaar is bezig aan een opmars vanuit Frankrijk naar het noorden. Zodra deze soort zich definitief vestigt in Nederland, is volledige uitroeiing niet haalbaar. Zodra die situatie in beeld komt, zal worden bekeken wat mogelijk is om schade te beperken.

Reacties
Categorieën